måndag 17 september 2012

Vinterns hö är på plats!

Vinterns hö är på plats!
I helgen kom vår höleverantör hem till oss, med 3,5 ton härligt doftande hö.Det är så skönt när det är bärgat och klart.


Om hö:
Hö är det vanligaste svenska grovfodret. Hö är torkad vall, som lagras för att man ska kunna använda det som djurfoder under vintern. Förr torkade man höet på hässjor för att sedan lagra det löst på en höskulle. Idag torkar man vanligen höet några dagar direkt på marken medan det vänds regelbundet med maskiner. 
Man kan lagra höet stora rullar, så kallade storbalar, eller i vanliga traditionella balar, småbalar. 
Småbalarna kan vara lös- eller hårdpressade. Hårdpressade är lättare att hantera och packa på höskullen men löspressade kan vara lättare att torka ordentligt. 

När vallen är slagen är det vädret och torktiden som styr om gräset skall bli hö, hösilage eller ensilage.

När man har torkat gräset så att mängden vatten i gräset har minskat från ca 80% till max 16% vatten klassas gräset som hö. Det innebär att torrsubstanshalten (TS-halten) har blivit 84%. Torrare än så kan inte hö bli då det alltid innehåller 16% vatten, även när torkprocessen är klar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar