Byggn.vård

 Vad är byggnadsvård?


Byggnadsvård är ett samlingsbegrepp för skötsel, underhåll och ändringar av byggnader och bebyggelsemiljöer, med beaktande av och med utgångspunkt från dess kulturvärden.

(Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2002)

På PiteByggnadsvårds hemsida skriver man att:

Byggnadsvård är att värna om byggnadens själ och bevara dess uinka särdrag. Dörrar, fönster, beslag och tapeter, allt detta utgör nyckeln till dåtidens hantverkskunnande, levnadsvillkor och livsåskådning.

Det är inte bara gamla hus byggda före sekelskiftet 1900 som ases besitta ett kulturvärde. Öven byggnader uppförda under till exempel 1950-talöet är värdefulla så de också berättar om dåtidens byggnadstradition.

Just byggnadsvård och gamla hus och möbler m.m. ligger oss varmt om hjärtat.
Vi vill bevara och i vissa fall återskapa, rum och platser som en gång har funnits, men valts bort eller förstörts. Vi uppskattar att använda oss av äldre metoder och kunskaper, i kombination med godbitar ur nutiden.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar